การท่องเที่ยวสิงคโปร์กับสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม


หากมองถึงเอกลักษณ์และความเป็นมาด้านแฟชั่นของอาเซียนคงต้องมองถึงไลฟ์สไตล์การดำรงชีวิตของแต่ละกลุ่มเผ่าพันธ์ ซึ่งถูกหล่อหลอมจากความเป็นไปทางวัฒนธรรม การเมือง การศึกษา สถานะความเป็นอยู่ ศาสนาและปัจจัยรองอื่นๆ อันทำให้แฟชั่นการแต่งกายของผู้คนในแถบนี้มีสีสัน มีอัตลักษณ์อันน่าหลงใหล และมีความเป็นไปที่น่าติดตาม สินค้าแฟชั่นที่เกิดขึ้นจากการปลุกปั้นของประเทศต่างๆในอาเซียนเองก็มีอยู่มากหลายแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากคนท้องถิ่นและเริ่มได้รับการยอมรับจากประเทศทางตะวันตกและประเทศที่เจริญแล้วต่างๆมากขึ้น

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดและมีทรัพยากรทางธรรมชาติน้อยที่สุดในอาเซียน แต่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในอาเซียน มีประชากรประมาณ5ล้านคน แต่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศปีละกว่า14ล้านคน สิงคโปร์จึงเป็นเมืองแห่งการค้าและการท่องเที่ยว  ผู้คนทั่วโลกนิยมมาท่องเที่ยวที่นี่และซื้อสินค้าปลอดภาษี สถานที่ช้อปปิ้งที่เป็นห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นของกลุ่มธุรกิจประมาณ9กลุ่มคือ metro Brooke มี4สาขา, BSG มี4สาขา แต่ก่อนเป็นSaiyu, ECTAN มี5สาขา+Robinson 3 สาขา, John Little Group มี3สาขา, CKK มี2สาขา+Takimaya 1 สาขา เป็นห้างที่มีมูลค่าการหมุนเวียนของเม็ดเงินมากที่สุดเนื่องจากอยู่ในทำเลที่ดีมากและขายสินค้าชั้นสูงราคาแพง, Capital Land group มี12สาขาซึ่งเป็นกลุ่มที่มี จำนวนสาขามากที่สุดในสิงคโปร์และทุกสาขาได้รับความนิยมจากนัก  ช้อปเป็นอย่างมาก, Asian Mall group มี 10สาขาซึ่งขายสินค้าหลากหลายและมีสินค้าแบรนด์เนมจากประเทศต่างๆในเอเซียมากมายเป็นอีกกลุ่มที่มียอดขายที่สูง, Moustafa 3 สาขาเปิด24ชั่วโมงขายสินค้านำเข้าส่วนใหญ่คนนิยมซื้อน้ำหอม เครื่องสำอาง นักท่องเที่ยวชอบไปซื้อสินค้าโดยเฉพาะหลังจากไปเที่ยวที่อื่นมาทั้งวันแล้วและที่อื่นปิดร้านหมดแล้ว แต่ต้องระวังสินค้าที่เป็นของเลียนแบบแบรนด์ดัง สินค้าแฟชั่นที่ขายในห้างส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีแบรนด์มาจากทั่วโลก

สินค้าแบรนด์ของท้องถิ่นเองนั้นมีจำนวนน้อยมาก ที่เห็นชัดหน่อยและดังในระดับภูมิภาคคือแบรนด์รองเท้า กระเป๋าสตรีชื่อCharles and Keith เป็นที่นิยมมากจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากคุณภาพดี แบบสวย หลากหลาย และราคาไม่แพง และแบรนด์ Raoul, BYSI เป็นต้น คนสิงคโปร์เองโดยรวมมีความเคยชินกับสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากต่างประเทศมานานแต่วัยรุ่น และคนชั้นกลางส่วนใหญ่กลับไม่ได้นิยมแต่งตัวตามเทรนด์แฟชั่น ส่วนใหญ่เน้นแต่งกายให้เข้ากับสภาพอากาศและฟังก์ชั่นการใช้งานมากกว่า สินค้าแฟชั่นมากๆส่วนใหญ่เป็นที่นิยมของชนชั้นสูงและนักท่องเที่ยวมากกว่า

Tags: ,

Comments are closed.