คนยุคใหม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นในการเลือกใส่ตามสถานที่ต่างๆ

คนยุคใหม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นและเห็นว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวมากขึ้นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารทำให้แฟชั่นเดินทางไปทุกแห่งหนและทำให้ผู้คนสนใจในสไตล์มากขึ้นและมากขึ้นจ๋า อมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารนูเมโร ไทยแลนด์ เกริ่นนำไว้ในนิตยสารนูเมโรฉบับเดือนกันยายน 2556 เพื่อบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของแฟชั่นจากยุควิกตอเรียกลางศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบัน จากการศึกษาค้นคว้า ผสานประสบการณ์ในวงการแฟชั่นกว่า 20 ปี เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่คนในสังคมตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับแห่งยุคสร้างความโดดเด่นเฉพาะตัว การแต่งกายเป็นการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูด เพื่อสื่อถึงสถานภาพ สไตล์และความชอบที่มีต่อแฟชั่น บอกความเป็นสมาชิกของสังคมโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำด้วยเครื่องประดับ เสื้อผ้าที่สวมใส่ ทรงผม ความงามของใบหน้าอันเกิดจากความคิดที่มีต่อแฟชั่น

ชุดเพียงชุดเดียวสามารถนำมาปรับเปลี่ยนสไตล์จากความคิดของผู้เป็นเจ้าของและทำให้สไตล์ของชุดนั้นแปรเปลี่ยนไปตามบุคลิกและทำให้คนต้องหยุดมอง ความคิดเกี่ยวกับแฟชั่นจึงเป็นความไดนามิกและสร้างสีสันตลอดมา น่าสังเกตว่าแฟชั่นนั้นแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้รับกับบริบทและไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนั้น การปรับเปลี่ยนสไตล์จึงเป็นแบบที่ใช้ได้ง่ายขึ้นและโมเดิร์นขึ้น จ๋า อมรสิริ เผยจากการศึกษาเรื่องแฟชั่นโดย ศ.มาร์ก สโตนคิง ที่สถาบันแม็กซ์ แพล็กก์ เมืองไลป์ซิก ในประเทศเยอรมนี พบว่าคนเราสวมใส่เสื้อผ้ามาตั้งแต่ 42,000 ถึง 72,000 ปีมาแล้ว โดยใช้ขนสัตว์และสิ่งที่หาได้ในธรรมชาติเป็นเครื่องประดับ การย้อมสีจากพืชในธรรมชาติ จุดเริ่มต้นของความคิดที่มีต่อแฟชั่นนั้นนอกจากเพื่อความงามยังเกิดจากความรู้สึกที่ดีของตัวเองในแง่การแสดงความเชื่อมโยงต่อสังคมและความเป็นสมาชิกของสังคมนั้น แฟชั่นสำหรับคนหนุ่มสาวเพิ่งปรากฏชัดในยุควิกตอเรียนสำหรับสาวอายุสิบกว่าปีขึ้นไป เมื่อการเดินทางทางรถไฟเป็นที่นิยม การเติบโตของแฟชั่นก็ก้าวไปในจังหวะที่เร็วขึ้น การตกแต่งประดับประดาบนเสื้อผ้าลดลงเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

Comments are closed.