ความรับผิดชอบยามรักษาความปลอดภัย

 

การดูแลและให้บริการประชาชนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นเป้าหมายโดยตรงในการป้องกันการโจรกรรม ทำงานเกี่ยวกับงานหลายอย่างเช่นการลาดตระเวนสถานที่และการตรวจสอบพวกเขายังจะได้รับการป้องกันไฟไหม้การก่อการร้ายการแบ่งแยกและกิจกรรมทางอาญา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมักจะเป็นคนแรกในสถานที่ที่จะปกป้องถิ่นที่อยู่ของนายจ้างของพวกเขายับยั้งสถานการณ์ทางอาญาและรับรองว่ามีการบังคับใช้กฎหมายในบ้านและทรัพย์สิน การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมคือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้คุ้มกันในอนาคต

การสื่อสารทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

จะใช้เวลาในการเลื่อนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดไฟไหม้หรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนงานแต่ละครั้งจะถูกบันทึกลงในสมุดบันทึกหรือพิมพ์ลงในเอกสารอย่างละเอียดที่เน้นถึงข้อสังเกตและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนของพวกเขา ที่สถานที่เฉพาะยามรักษาความปลอดภัยอาจต้องสัมภาษณ์พยานหรือแม้กระทั่งพยานในห้องพิจารณาคดี

แม้ว่าอาชีพจะสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนในแง่พื้นฐาน

แต่ขนาดและที่ตั้งขององค์กรสามารถตัดสินใจได้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรจะทำหน้าที่อะไรเป็นประจำ การจัดประเภทของงานนี้มักถูกกล่าวถึงระหว่างการฝึกอบรมการ์ดยาม ศูนย์การค้าและโรงละครหลายแห่งเพิ่งเลือกใช้ทีมคุ้มครองเพื่อตรวจสอบที่จอดรถและให้การปกป้องลูกค้าจากการโจรกรรม กับห้างสรรพสินค้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจช่วยในการจับกุม และปกป้องเงินฝากลงทะเบียนเงินสด

ในขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ความไว้วางใจในการปกป้องทรัพย์สิน บุคคลเหล่านี้อาจจำเป็นต้องใช้เพื่อตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือเดินเล่นรอบ ๆ บริเวณที่พักตอนกลางคืน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เหล่านี้จะต้องรู้จักกับแขกประจำทุกคนในสถานที่และควบคุมผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เช่นเดียวกับงานนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในศูนย์การแพทย์หรือการตั้งศาลมักคาดว่าจะสามารถตรวจสอบบุคคลที่อยู่ในขาเข้าและป้องกันไม่ให้อาชญากรเข้ามาได้ การใช้อุปกรณ์ทางเทคนิคและเครื่องตรวจจับโลหะยามเหล่านี้สามารถตรวจสอบผู้เยี่ยมชมไซต์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดและปืนได้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละคนต้องผ่านการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นระยะเวลาก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นวันแรกในที่ทำงาน รัฐหลายแห่งกำหนดว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะได้รับอนุญาตก่อนที่จะเริ่มงาน การได้รับการรับรองจะต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมการฝึกอบรมในชั้นเรียนการทดสอบยาเสพติดที่น่าจะเป็นไปได้และความต้องการอายุ 18 ปีการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในห้องเรียนจะเป็นการจัดการกับสถานการณ์วิกฤตสิทธิในทรัพย์สินและวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลรักษา ผู้ต้องสงสัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://hlis.co.th/

Comments are closed.