ประโยชน์ด้านการขนส่งสำหรับลิฟท์โดยสาร

ลิฟท์โดยสารหรือที่เรียกว่าลิฟท์สำหรับรถเข็นคนพิการใช้เพื่อช่วยคนพิการหรือบุคคลที่มีความคล่องตัวในการขับขี่ให้ใช้ชีวิตที่ “ปกติ” มากขึ้นลิฟต์จะใช้ในการยกเก้าอี้รถเข็นลงในรถยนต์รถตู้รวมทั้งชุดบันไดและชุดอื่น ๆ กิจกรรมเช่นกันลิฟท์ในแนวตั้งยกเป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดและในหลายกรณีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหนึ่งถูกปกคลุมด้วยโปรแกรมความช่วยเหลือด้านการแพทย์หรือเมดิแคร์

แพลตฟอร์มยกงานขึ้นเป็นลิฟท์โดยสารเพื่อยกขึ้นอย่างปลอดภัย

ในรถเข็นคนเดินและคนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถปีนขึ้นบันไดได้โดยไม่ต้องทำเช่นนั้นให้ไปที่ชั้นสองหรือขึ้นไปตามขั้นตอนเล็ก ๆ ที่ไม่มีทางให้พวกเขาทำเช่นนั้น รถยนต์และรถตู้ที่มี “รถเข็นคนพิการเข้าถึงได้” มีรูปแบบของการยกนี้ติดตั้งและพวกเขาจะขับเคลื่อนโดยแบตเตอรี่ของยานพาหนะ คนที่อยู่ในเก้าอี้ล้อเลื่อนม้วนลงบนลิฟท์โดยสารและคนขับรถจะเปิดใช้งานเพื่อยกคนเข้าไปในรถอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้รถโดยสารรุ่นใหม่ที่ใช้โดยระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ปริมณฑลได้ติดตั้งลิฟท์โดยสารรถเข็นไว้ด้วย ช่วยให้คนพิการและคนอื่น ๆ ที่มีปัญหาในการก้าวขึ้นรถบัสสามารถนั่งรถโดยสารสาธารณะได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ของแพลตฟอร์มยกในสถานการณ์เหล่านี้รวมถึงอีกครั้งความปลอดภัยของผู้โดยสาร ถ้าผู้โดยสารพยายามที่จะก้าวขึ้นไปบนรถบัสและพลาดขั้นตอนหรือไม่มีแรงพอที่จะยกน้ำหนักขึ้นลงบนรถบัสผู้โดยสารอาจตกและได้รับบาดเจ็บสาหัสมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่ความปลอดภัยของคนเหล่านี้เป็นประโยชน์

หลักของการยกแพลตฟอร์มและการติดตั้งธุรกิจจำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการติดตั้งเพื่อรักษาความสอดคล้องกับชาวอเมริกันที่มีพระราชบัญญัติคนพิการ พระราชบัญญัตินี้รวมถึงแถลงการณ์ว่าสถานที่สาธารณะทั้งหมดต้องขจัดอุปสรรคซึ่งอาจทำให้คนพิการไม่สามารถเข้ามาได้ นอกจากนี้ที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะที่มีอยู่แล้วทั้งเก่าและใหม่ที่มีอยู่แล้วจะต้องสอดคล้องกับการกระทำบางอย่าง

ซึ่งหมายความว่าขั้นตอนและบันไดในธุรกิจทั้งหมดเช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในการลบขั้นตอนและแทนที่ด้วยราคาลิฟท์โดยสารหรือทางลาดที่ใช้งานง่ายสำหรับรถเข็นยกพื้นยกพื้นบางครั้งใช้แทน ลิฟต์เหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่ายระหว่าง เพื่อติดตั้งขึ้นอยู่กับความสูงที่พวกเขาจะยกขึ้นขณะที่การถอดและเปลี่ยนบันไดและบันไดอาจมีราคาสูงกว่า ประโยชน์หลักของการยกแพลตฟอร์มนี้คือช่วยให้เจ้าของธุรกิจและสถานที่สาธารณะสอดคล้องลิฟท์โดยสารนอกจากจะช่วยให้ผู้คนได้รับความพึงพอใจในการช็อปปิ้งที่ธุรกิจหรือไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงละครและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ที่ได้รับในอดีต ปิดข้อ จำกัด สำหรับคนพิการ

Comments are closed.